Doświadczeni prawnicy

Nasz zespół

adw. dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prowadzi szkolenia dla praktyków z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz zajęcia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa administracyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Prowadząc Kancelarię, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego oraz w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, świadcząc pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

e-mail: popikkatarzyna@gmail.com
tel. 603 976 565

adw. Kazimierz Hubert Konarzewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończył aplikację sądową zdanym egzaminem sędziowskim. Doradca prawny w NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni. Represjonowany w stanie wojennym.

W Adwokaturze od 1983 r. (od 1992 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką).

Obrońca i pełnomocnik w licznych procesach karnych i cywilnych oraz z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy. Świadczy pomoc prawną na rzecz organów administracji rządowej i państwowych wyższych uczelni.

tel. 604 381 153

adw. Wioleta Czyż-Zdunek

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła także studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności: psychopedagogika specjalna z logopedią Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

W Kancelarii zajmuje się głównie praktyką prawa rodzinnego, cywilnego oraz karnego.

e-mail: adwokat.czyz-zdunek@wp.pl
tel. 514 483 181

adw. dr Maciej Muzyka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor nauk prawnych i asystent w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami WPiA UMCS. Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywał praktykując w renomowanej krakowskiej kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k. W trakcie aplikacji adwokackiej zajął II miejsce w Izbowym Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie. Specjalizuje się w obszarze prawa administracyjnego i cywilnego, świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Włada biegle prawniczym językiem angielskim i posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej w tym języku.
tel. 884 784 984
e-mail: maciej.muzyka@popikkonarzewski.com

adw. Łukasz Sapuła

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów prawniczych odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, zakończoną zdanym egzaminem zawodowym.

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

Specjalizuje się w prawie samorządowym oraz gospodarczym, świadcząc pomoc prawną na rzecz jednostek samorzadu terytorialnego i podmiotow gospodarczych. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego oraz medycznego.

Katarzyna Walaszek

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Aktywna członkini Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS oraz Koła Naukowego Prawa Karnego Porównawczego; autorka publikacji naukowej dotyczącej mediacji w prawie cywilnym, prelegentka na licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała stypendium naukowe Rektora UMCS oraz stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała już od pierwszego roku studiów, starając się łączyć teorię z praktyką .

apl. adw. Maciej Bednarek

Aplikant III roku aplikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Jego zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego w tym prawa rodzinnego.

W latach 2015 - 2017 jako wolontariusz przeprowadził serię wykładów dla młodzieży z krajów byłych republik radzieckich na temat "Historia polskiej demokracji" oraz "Struktura Państwa Polskiego" w ramach programu "Study Tours to Poland" realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja.