Doświadczeni prawnicy

Nasz zespół

adw. dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prowadzi szkolenia dla praktyków z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz zajęcia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa administracyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Prowadząc Kancelarię, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego oraz w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, świadcząc pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

e-mail: sekretariat@popikkonarzewski.com
tel. 603 976 565

adw. Kazimierz Hubert Konarzewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończył aplikację sądową zdanym egzaminem sędziowskim. Doradca prawny w NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni. Represjonowany w stanie wojennym.

W Adwokaturze od 1983 r. (od 1992 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką).

Obrońca i pełnomocnik w licznych procesach karnych i cywilnych oraz z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy. Świadczy pomoc prawną na rzecz organów administracji rządowej i państwowych wyższych uczelni.

tel. 604 381 153

adw. dr Maciej Muzyka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor nauk prawnych i asystent w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami WPiA UMCS. Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

Doświadczenie zdobywał praktykując w renomowanej krakowskiej kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie nieruchomości. Świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

tel. +48 884 784 984
e-mail: maciej.muzyka@popikkonarzewski.com

adw. Łukasz Sapuła

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów prawniczych odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, zakończoną zdanym egzaminem zawodowym.

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

Specjalizuje się w prawie samorządowym oraz gospodarczym, świadcząc pomoc prawną na rzecz jednostek samorzadu terytorialnego i podmiotow gospodarczych. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego oraz medycznego.

adw. dr Mariia Dehtiarenko

Doktor nauk prawnych, adwokatka, Prezeska Fundacji Charytatywnej „Helping Ukrainians”.

Przez wiele lat pracowała w sądownictwie w zakresie ochrony praw człowieka oraz prawa rolnego. Ostatnie stanowisko, które zajmowała to Zastępca Dyrektora - Kierownik Wydziału Prawnego Departamentu Zasobów Naturalnych organu wykonawczego Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.

Otrzymała liczne nagrody za swoją działalność zawodową. Autorka licznych publikacji naukowych i prawniczych. Wykładała postępowanie cywilne. Ukończyła w Polsce Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda.

Uważa ​prawo za metodę pomagania ludziom.

adw. Maciej Bednarek

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

Jego zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego w tym prawa rodzinnego.

W latach 2015 - 2017 jako wolontariusz przeprowadził serię wykładów dla młodzieży z krajów byłych republik radzieckich na temat "Historia polskiej demokracji" oraz "Struktura Państwa Polskiego" w ramach programu "Study Tours to Poland" realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja.
tel. 505 414 031

apl. adw. Katarzyna Walaszek

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doktorantka w dziedzinie nauk prawnych Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS.
Aplikantka I roku aplikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała już od pierwszego roku studiów, łącząc działalność naukową z praktyką. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego, prelegentka konferencji krajowych oraz międzynarodowych, a także stypendystka wielu nagród, m.in. Stypendium SAiW Copyright za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie prawa autorskiego
tel. 696 276 105