Rozwód – wyłączna wina współmałżonka?

Kolosalną rolę w sprawach rozwodowych odgrywa kwestia winy w rozpadzie małżeństwa. Może ją ponosić jeden z małżonków, oboje lub żaden. Pierwsza opcja wiąże się z żądaniem orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka. W przypadku winy obojga małżonków można wnioskować, aby sąd orzekł rozwód z winy obydwu stron. Istnieje także możliwość żądania, aby sąd nie rozpatrywał […]