Orzekanie w sprawach rozwodowych – obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakazuje, aby orzekając o rozwodzie, sąd rozstrzygnął również inne kwestie nierozerwalnie z nim związane. O czym będzie orzekać Sąd w sprawie rozwodowej? Wyrok rozwodowy składa się z orzeczeń obligatoryjnych – czyli takich które Sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym, oraz z orzeczeń fakultatywnych – zależnych od wniosków Stron postępowania. Poniżej przedstawiamy […]