Orzekanie w sprawach rozwodowych – fakultatywne elementy wyroku rozwodowego

Wyrok rozwodowy składa się z orzeczeń obligatoryjnych, oraz z orzeczeń fakultatywnych. W ostatnim artykule przybliżyliśmy Państwu kwestię orzeczeń obligatoryjnych, czyli takich które Sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym. Tym razem skupimy się na orzeczeniach fakultatywnych, czyli orzekanych na wniosek Stron postępowania. Podział majątku wspólnego małżonków W tym celu konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez jednego […]